انتخاب برگه

سینما

آخرین

اسامی آثار تجربی جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شدند

هیات انتخاب بخش تجربی جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران متشکل از سعید شاه‌حسینی، آبتین مظفری و تیام یابنده، از میان ٢٠٩ فیلم ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، ١٥ فیلم را برای شرکت در بخش تجربی سی‌و‌پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران انتخاب کردند