سینما

آخرین

 پاریسِ ژان اوستاش/ آلن برگالا/شهرزاد سلحشور

پاریس ژان اوستاش در دو فیلم نمود پیدا کرد: داد و ستدهای زیان آور[1](1963)، اولین فیلم کوتاهش(و اولین فیلم کوتاه جوانی شناخته نشده)، و ده سال بعد، مامان و فاحشه[2](1973) که در زمان اکران برایش شهرتی جهانی به ارمغان آورد و اغلب به عنوان محبوب ترین فیلم در میان فیلم های او مطرح می شود.