دسته: گروه هنری درامانقد

شک مسئله جامعه و زمانه ماست/«اعتراف؛یک برگمان خوانی» در پی تأثیری درونی و نرم است

شک، نقطه طغیان است، لحظه‌ای از زندگی که در آن از راه بازاندیشی در باورها، ساخت جدیدی در تفکر و سبک زندگی انسان اتفاق می‌افتد. به نظرم بدیهی است که شک، مسئله جامعه ما و زمانه ماست. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که در آن تردید موج می‌زند اما گویی هیچکس درباره تردید و شک حرف نمی‌زند، در حالی که این نقطه مهمی است. نوع مواجهه با این شک هم از نظر فردی و هم از نظر جمعی، شکل زندگی شخصی و اجتماعی و حتی سیاسی ما را در آینده تعیین می‌کند.

ادامه مطلب

اینگمار برگمان، خدا و تئاتر/سامی صالحی ثابت

نمایش «اعتراف؛یک برگمان خوانی» در واقع یک تک گویی است. یک اعتراف بزرگ یک اعتراض بزرگ! دو شخصیت بیشتر روی صحنه نیستند. زن و عموی کشیشش. اما تمام نمایش یک صدا بیشتر ندارد صدای اعتراض زن! حضور کشیش اعظم تنها بهانه ای ست برای بهتر شنیده شدن این صدای بیداری!

ادامه مطلب
در حال بارگذاری