ماه: آوریل 2019

سلوکِ بلوغ/نگاهی به فیلم «درساژ»/علیرضا نراقی

«درساژ» نوشته حامد رجبی اولین ساخته پویا بادکوبه، فیلمی درباره بلوغ است؛ درباره بزرگ شدن؛ درباره تلاش دختری که میان تمام کودکان اطرافش -از دوستان هم سن و سالش گرفته تا خانواده اش- تنها کسی است که می خواهد بزرگ باشد.

ادامه مطلب