ماه: دسامبر 2018

تئاتر خصوصی یا چگونه یاد گرفتیم در توهم آزادی سرکوب شویم!/علیرضا نراقی

مگر همان هایی که امروز را برای تئاتر ایران رقم زدند، همان­هایی که پا پس کشیدن دولت را در حضور تزئینی خود در مدیریت دولتی سبب شدند، دانشگاه ها را پیشتر پر نکرده بودند و تدریس تمام درس ها را از نمایشنامه نویسی تا کارگردانی و نقد نبلعیده بودند؟ پس چرا به دانشجویان نمی گویند تئاتر تمام شده و امروز وقت تجارت آموزی است؟

ادامه مطلب

نامزدهای جوایز «انجمن منتقدان فیلم آنلاین» اعلام شدند

«انجمن منتقدان فیلم آنلاین» روز چهارشنبه ۲۶ دسامبر فهرست نامزدهای جوایز امسال خود را اعلام کرد. در نامزدهای جوایز امسال فیلم «سوگلی» به کارگردانی یورگوس لانتیموس با نامزدی در ۸ رشته پیشتاز نامزدها بود.

ادامه مطلب