درامانقد-تئاتر: کتاب «ده فرمان اقتباس» اثری پژوهشی در حوزه هنرهای نمایشی و تئاتر نوشته سامی صالحی ‌ثابت، به همت نشر پیام چارسو روانه بازار شد.

این اثر مرجع ضمن دربر گرفتن نظریه و مفردات اقتباس، به مباحث تاریخی و همچنین به سلوک و روش اقتباس در هنرهای نمایشی می‌پردازد. صالحی‌ثابت کوشیده است ضمن آموزش تئوری اقتباس، کتابی عملیاتی و کارکردی برای رسیدن به یک اثر اقتباسی خوب ارائه کند.

سامی صالحی‌ثابت نمایشنامه نویس، کارگردان، منتقد و مدرس تئاتر، سال‌هاست که خود آثار اقتباسی متعددی را خاصه در حوزه تئاتر نوجوان به صحنه برده است.

فصول و بخش‌های این کتاب شامل موارد زیر هستند:

مقدمه
– این کتاب درباره چیست؟
– این کتاب برای کیست؟
– تقدیر و تشکر

بخش اول: از چیستی تا نظریه

فصل اول- چیستی، تاریخچه و ضرورت اقتباس
◾اقتباس چیست؟
◾انواع، شیوه ها و اهداف اقتباس- سارا اندرسون
◾انواع، شیوه ها و اهداف اقتباس- مارگریتا لرا
◾کدام اثر اقتباس نیست؟- سارا اندرسون
◾کدام اثر اقتباس است؛ «سعدی هملت می شود» یا «هملت با سالاد فصل»؟
◾تاریخچه مختصراقتباس در تئاتر- غرب
◾تاریخچه مختصراقتباس در تئاتر- ایران
◾ضرورت اقتباس در تئاتر امروز ایران

فصل دوم- ده فرمان اقتباس
◾نمونه های مطالعاتی؛ چهار هملت اقتباسی (شکسپیر، استوپارد، مولر و لتزر)
◾فرمان اول: موضوع
◾فرمان دوم: مضمون
◾فرمان سوم: راوی و زاویه دید
◾فرمان چهارم: تماشاگر
◾فرمان پنجم: زمان
◾فرمان ششم: مکان
◾فرمان هفتم: زبان
◾فرمان هشتم: تعادل از دست رفته
◾فرمان نهم: تضاد اصلی
◾فرمان دهم: طرح/قالب/فرم

فصل سوم- کارگردانی به مثابه یک اقتباس
◾متغیرهای معادله کارگردانی به مثابه اقتباس
◾تعیین وظیفه و نقش تماشاگر در اجرا و پیش بینی رفتار او در قبال اجرا

بخش دوم: از پلاتو تا صحنه

فصل چهارم- بچه های شاهکار و اقتباس

فصل پنجم- ماتریسهای اقتباس (کارگاه بچه های شاهکار۱)
◾ماتریس اول: کشف پرسشها (نمونه اقتباس بچه های شاهکار از پرومته اشیل)
◾ماتریس دوم: انتقال و برگردان (نمونه اقتباس بچه های شاهکار از پرومته اشیل)
◾حل ماتریسهای اقتباس
◾تمریناتی برای حل ماتریس اقتباس

فصل ششم- حل معادله کارگردانی به مثابه اقتباس (کارگاه بچه های شاهکار۲)
◾دراماتورژی تماشاگر در اجرای بچه های شاهکار از در انتظار گودو
◾حل معادله کارگردانی به مثابه اقتباس در اجرای بچه های شاهکار از کرگدن اوژن یونسکو
◾تمریناتی برای حل کارگردانی به مثابه یک اقتباس

فصل هفتم- طرح و نمایشنامه اقتباسی (کارگاه بچه های شاهکار۳)
◾طرح اجرای اقتباسی «پرومته دزد کوچک آتش»
◾مطالعات اقتباس: مطالعات اقتباس بچه های شاهکار از آنتیگون سوفوکل
◾«آنتی جون» یک نمایشنامه اقتباسی (اقتباس بچه های شاهکار از آنتیگون سوفوکل)
◾تمریناتی برای تنظیم طرح اقتباس

ضمیمه- سه ادیپ شاهکار ( سوفوکل، سنکا و معوذ)
منابع و مآخذ

این اثر که توسط پخش نشر چشمه وارد بازار کتاب شده است را می‌توانید از سایت ایران کتاب به صورت اینترنتی و یا از کتابفروشی‌های معتبر به صورت حضوری خریداری نمایید.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید