درامانقد-تئاتر: سومین یادمان محمود استادمحمد نمایشنامه نویس فقید ایرانی با اجرای نمایشنامه خوانی از آثار این هنرمند تئاتر در مرداد ماه سال جاری برگزار می شود.

به گزارش مهر به نقل از جواد عاطفه سخنگوی بنیاد استادمحمد  سومین یادمان این نمایشنامه نویس همزمان با سالمرگ وی در مرداد سال جاری با مسئولیت پرستو گلستانی برگزار می شود که فراخوان این یادمان نیز طی یک هفته آینده منتشر خواهد شد.

عاطفه همچنین افزوده است که این یادمان بنا دارد زمینه یک بازخوانی دوباره از آثار استادمحمد توسط جوانان را ایجاد کند.

سخنگوی بنیاد استادمحمد همچنین از آماده سازی یک شناختنامه دقیق با همکاری یک پژوهشگر تئاتر خبر داد.

همچنین مقرر شده است که ۱۴ نمایشنامه از محمود استادمحمد در ۶ مجلد توسط نشر چشمه به چاپ برسد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید