درامانقد-تئاتر: علی راضی کارگردان تئاتر ایران که در سالهای اخیر بیشتر به تولیدات مشترک و حضور در عرصه بین المللی تئاتر مشغول بوده است اثر جدید خود با عنوان «آنتی گون» را با نگاهی آزاد به نمایشنامه «آنتیگون» نوشته ژان آنوی نمایشنامه نویس فرانسوی، از شانزدهم اردیبهشت در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می برد.

«بازگشت پسر نافرمان» عنوان آخرین کاری است که از این کارگردان و مدرس تئاتر در اسفند ۹۲ روی صحنه تئاتر ایرانشهر اجرا شد که از بازیگران خارجی و ایرانی تشکیل شده بود و به گزارش مهر  پس از اجراهای تهران به مدت سه سال در تئاترهای مختلف فرانسه روی صحنه رفت و در انجمن مؤلفان دراماتیک فرانسه و بلژیک مورد توجه قرار گرفت.

پس از «بازگشت پسر نافرمان» راضی نمایش دیگری با عنوان «لِنا و اَنیس» را در تئاتر ملی بورگوندی فرانسه تولید کرد که مورد توجه منتقدان و رسانه ها قرار گرفت.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید