درامانقد-تئاتر: عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حکمی شهرام کرمی را به مدیریت اداره کل هنرهای نمایشی منصوب کرد. این در حالی است که با جدی شدن رفتن مهدی شفیعی کمپینی در حمایت از او و ماندنش در اداره کل هنرهای نمایشی شکل گرفته بود. اما در هر حال کرمی رئیس اداره کل هنرهای نمایشی شد و شفیعی به خبرگزاری جمهوری اسلامی رفت. در حکم صالحی آمده است:

«نظر به شایسـتگی و تجربیات ارزنده جناب عالی در فعالیت های فرهنگی و هنری بنا به پیشـنهاد معاون امورهنری به موجب این حکم به سمت «مدیرکل هنرهای نمایشی» منصوب می شوید.

امید می رودبا استعانت از خداوند متعـال ‌و بهره گیری ازتخصص و توان کارشناسی هنرمندان تئاتر و ظرفیت های‌ موجود، نسبت‌ به‌ ارتقـای کیفی تئاتر، حل مسائل و مشکلات اساسی تئاتر استانها، فعال سازی استعدادهای نمایشی کشور، توسعه حمایت های مادی و معنوی از این هنر بنیادین و گسـترش فضاهای کالبدی و فیزیکی، متناسب با رعایت قانون و اعتدال گرایی، گام های مفید و مؤثری بردارید.»

شهرام کرمی متولد 1351 در کرمانشاه است. کارشناسی و ارشد خود را از دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد دریافت کرده و وزارت ارشاد در سال 94 به او نشان درجه یک هنری اهدا کرده است. کرمی نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در سالهای اخیر سمت های فراوانی از جمله مدیریت تالار هنر، دبیری جشنواره کودک و نوجوان و همچنین ریاست امور نمایشی شهرداری تهران را بر عهده داشته و از مدیران ثابت چند سال اخیر تئاتر ایران بوده است. با این وجود با توجه به کاراکتر کرمی و همچنین عدم نفوذ و ارتباط مؤثر او با سطوح بالاتر و سیاستگزاری فرهنگی کشور انتظار می رود روزهای آرامی در انتظار اداره کل هنرهای نمایشی باشد و در عین حال روند یک دهه گذشته در کوچک سازی این مرکز و بی اثر شدن آن در مدیریت جریان تئاتر شتاب بیشتری بگیرد.

پیش از این مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و هم اکنون در حکمی از سوی سیدضیا هاشمی،  معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران  شده است.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید