نماد سایت درامانقد

تصویب کارگروه چشم انداز و برنامه ریزی در انجمن عکاسان خانه تئاتر

درامانقد-تئاتر: بنابر اعلام هیات مدیره انجمن عکاسان تئاتر ایران، کار ویژه و وظیفه اصلی کارگروه «چشم‌انداز و برنامه‌ریزی»، تهیه اسناد و برنامه‌ریزی برای فعالیت سالانه انجمن عکاسان خانه تئاتر خواهد بود و تمامی اعضای انجمن که مایل به عضویت در این کارگروه باشند، می‌توانند درخواست خود نسبت به همکاری با آن را اعلام کنند.

بر این اساس، هر یک از اعضای محترم انجمن عکاسان خانه تئاتر ایران که مایل به عضویت و همکاری با کارگروه «چشم‌انداز و برنامه‌ریزی» انجمن عکاسان خانه تئاتر ایران است، باید در اسرع وقت درخواست عضویت خود را به  اطلاع خانم‌ها محبوبه فرج‌الهی یا مرجانه پورحسین دبیران انجمن عکاسان خانه تئاتر ایران برسانند.

خروج از نسخه موبایل