در متن حکم شهرام کرمی رئیس اداره کل هنرهای نمایشی برای این کارگردان و تهیه کننده تئاتر آمده است: بهره‌گیری از مشاوره هنرمندان صاحب تجربه و بهره‌مندی از  خرد جمعی در تصمیم سازی، برنامه‌ریزی و هدایت هر سازمان و ساختاری بی‌گمان موجب توفیق آن ساختار و ترسیم یک چشم‌انداز روشن و امیدبخش در راستای برنامه‌ها و اهداف آن خواهد بود. هنر ارزشمند تئاتر در جهت پیشبرد اهداف عالیه خود و رسیدن به  شرایط مطلوب، نیازمند استفاده از مشاوران کاردان و با تجربه‌ای است  که شناخت دقیق و روشن از تمام جنبه‌ها، قابلیت‌ها، محدودیت‌ها و فرصت‌های این حوزه دارند.