نماد سایت درامانقد

شورای سیاستگذاری تئاتر فجر معرفی شدند

درامانقد-تئاتر: مدیرکل هنرهای نمایشی اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر را معرفی کرد.

اعضای این شورا عبارتند از سید مجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رییس شورا، قطب الدین صادقی، حسین مسافرآستانه، اصغر همت و مریم معترف به همراه خود کرمی. کرمی همچنین در گفت و گو با خبرگزاری مهر اعلام کرده که نادر برهانی مرند که پیش تر به عنوان دبیر معرفی شده بود با مشورت و تأیید این شورا انتخاب شده است.

وی با اشاره به اینکه اعضای شورا می تواند افزایش پیدا کند، افزود: آیین نامه جشنواره بین المللی تئاتر فجر در زیرمجموعه خود دارای یک شیوه نامه است که این شیوه نامه توسط دبیر هر دوره از جشنواره تئاتر فجر تدوین می شود به عنوان مثال اگر دبیر دوره ای تصمیم بگیرد بخش های جدید به جشنواره اضافه یا کم شود، بر طبق آن شیوه نامه آن دوره از جشنواره را تدوین می کند. این شیوه نامه روند برگزاری و تغییرات هر دوره از جشنواره را مکتوب و در اختیار دوره های بعد قرار می دهد.

کرمی همچنین از تشکیل و راه اندازی شورای مشورتی اداره کل هنرهای نمایشی خبر داده است که اعضای آن ترکیبی از افراد و اصناف مختلف تئاتری باشد. این شورا قرار است به عنوان بازوی مشورتی اداره کل هنرهای نمایشی عمل کند و دبیر و اعضای آن نیز به زودی معرفی می شوند.

خروج از نسخه موبایل