نماد سایت درامانقد

سیزده نکته دربارۀ اکبر رادی و آثارش را بد متوجه شده اند!/آرش رادی

 

درامانقد-تئاتر: آرش رادی فرزند اکبر رادی و یکی از اعضای هیئت مدیره «بنیاد اکبر رادی» در آستانه سالمرگ این نمایشنامه نویس، در این نوشته به برخی از سؤتفاهمات و شبهاتی که در پژوهش درباب آثار رادی وجود دارد پرداخته است.

دیدگاه تحلیلی و نقادانه به مقولۀ رادی‌شناسی انگیزه‌ای شد که در آستانۀ دهمین سالروز درگذشت او در حد توان به برخی شبهات در خصوص آن پاسخ دهم؛ هرچند که مجال بحث چنان گسترده است که کنکاشی همه‌جانبه می‌طلبد تا سویه‌های جامعه‌شناسانه، روان‌کاوانه و ریشه‌های آن بررسی شود. در سالیان اخیر این افاضات و مغلوطات جنبه‌ای فراگیر به خود گرفته است و بیم آن می‌رود تا در روایات و مکتوبات و حافظۀ تاریخ تئاتر ایران نهادینه شود. تأسف‌بار‌تر آنکه بعضی استادان، چنین مجعولاتی را به‌طور کلیشه‌ای و دمادَم به بچه‌های جوانِ دانشکده‌ها دیکته که نه، حقنه می‌کنند. اکنون من درباب شماری از این دگرنمایی‌ها و کژانگاره‌ها، آگاهی‌بخشی می­کنم؛ به این امید که آبشخور اباطیلی از این دست بخشکد. برای رسایی و شیوایی متن، نخست آلایه‌ها و گزاره‌های ناروا را موردبه‌مورد در گیومه می‌آورم و در پی آن اطلاعات پالوده و پیراسته را ذکر می‌کنم.

 

خروج از نسخه موبایل