ماه: آوریل 2020

فیلم‌هایی برای قرنطینه، از گیرمو دل تورو تا دارن آرنوفسکی

دل تورو ضمن معرفی چند فیلم و کتاب از همکاران خود خواسته است تا آنها هم فهرست فیلم‌های مورد علاقه خود را برای روزهای قرنطینه ارائه کنند و در پاسخ به او شماری از کارگردان‌ها از جمله دارن آرونوفسکی، آری آستر، ایوا دوورنی، سارا پولی، ادگار رایت، رایان جانسون، جیمز منگولد و… لیست آثار پیشنهادی خود را ارائه داده اند.

ادامه مطلب

ما را در اینستاگرام دنبال کنید dramanaghd.ir@

محل معرفی فعالیت فرهنگی-هنری شما