ماه: آگوست 2019

دوست دارم همه چیز زیبا باشد/گفت و گو با پدرو آلمادوار به بهانه آخرین ساخته اش «رنج و افتخار»

من دوست دارم که همه چیز زیبا باشد: اشیاء، موجودات زنده، رنگ ها، من یک باروک هستم. عشق بی قید و شرطم  نسبت به سینمای هالیوود سال های 50 و 60 تمام زیبایی شناسی من را هدایت می کند.

ادامه مطلب