ماه: آوریل 2019

یک پوست اندازی/نگاهی به نمایش «بی تابستان»/علیرضا نراقی

دیالوگ ها که اغلب به حاشیه می روند، قابل پیش بینی و حتی کسل کننده اند و اغلب چیزی جز مشتی «کَل کَل» نیستند، چیزی را باز نمی کنند بلکه مدام در جهت انکار حرکت می کنند، انکار آن چیزی که در درام هست؛ یعنی ارتباط میان آدمها. زبان هم به همین منوال بی شناسنامه و بی خاصیت است، این آدمها هر سه فاقد زبان هستند آنها تنها دارند مجموعه ای از جملات را در ساختار آشنای اجراهای کوهستانی حمل می کنند، اما فاقد جزئیات اند، فاقد گرمای نرم دیالوگ هایی که از کوهستانی سراغ داریم. اینجا همه چیز واقعاً بی تابستان است؛ سرد، بی شکل و قابل  فراموشی.

ادامه مطلب

ما را در اینستاگرام دنبال کنید dramanaghd.ir@

کارگاه «کار تآتر از شناخت تا اجرای خود»