ماه: اکتبر 2018

سالن داری در جهان سوم/پروژه اولویتهای تئاتر ایران/عرفان خطیب زاده

این روزهای می بینیم که سالن های خصوصی در حال گسترش و فعالیت هستند. از یک نظر به صورت سطحی و آماری می تواند امری مثبت تلقی شود اما این همه تماشاخانه واقعا به دنبال چه چیزی هستند؟

ادامه مطلب

یک نفر،اما بیشتر/درباره نمایش «مثل شلوار جین آبی»/علیرضا نراقی

یک مرد با تیشرت و شلوار در صحنه ای خالی ایستاده است. ابتدا زمان قابل توجهی را در سکوت به تماشاگران خیره می شود و همه اینها  به نظر ما را با نمایشی لخت و کم ماجرا روبرو خواهد کرد، اما این تنها ظاهر ماجراست. در مونولوگ «مثل شلوار جین آبی» با یک نمایش تک نفره ماکسیمالیست(فزون گرا) روبرو هستیم.

ادامه مطلب

ما را در اینستاگرام دنبال کنید dramanaghd.ir@

تآترشناسی از نظریه تا اجرا