درامانقد-تآتر:درامانقد در راستای آموزش، تولید تآتر و محتوا در این زمینه، دو دوره آموزشی برگزار می‌کند.

کارگاه «کار تآتر از شناخت تا اجرای خود» در دو ترم، هر ترم بیست جلسه، هر جلسه سه ساعت و دوره «از نقادانه­ اندیشی تا نقد تآتر» : دو ترم، هر ترم دوازده جلسه، هر جلسه دو ساعت زیرنظر علیرضا نراقی و با رعایت کامل پروتکل­های بهداشتی برگزار می‌شود.

در کارگاه «کار تآتر از شناخت تا اجرای خود» کار با درام و عناصر دراماتیک، همراه با  کشف خود(Self) و تنش آن با جهان پیرامون رخ می‌دهد. پرورش ایده نمایشی با شناخت و پرورش فردیت هنرجو جریانی پیوسته و روشنگر پیدا می­‌کند. حضور در صحنه به عنوان اجراگر، یا همان حاضرِ زنده­ و بیدار در اجرا، با تسلط یافتن بر ابزارهای اصلی هنر تآتر، شناخت و پرورش بدن، ژست، صدا، بیان، تصحیح سبک زندگی و مشاهده و بیان پذیر کردن احساسات و افکار، تجربه می­‌گردد. در ترم دوم با برگزیدگان دوره اول، نمایشی جمعی برای اجرا آماده می‌شود و به صحنه می­‌رود. در ترم دوم این دوره با برگزیدگان دوره اول، نمایشی جمعی برای اجرا آماده و به صحنه خواهد رفت.

در ترم اول دوره «از نقادانه ­اندیشی تا نقد تآتر»  منتقدانه اندیشیدن به عنوان شیوه ­ای از مواجهه با پیرامون، تحت تئوری تفکر انتقادی یا سنجش­‌گرایانه(Critical Thinking) تدریس می­‌شود. همچنین عناصر شکلی و ساختاری درام و تآتر تشریح می­‌گردد. در ترم دوم رویکردهای اصلی نظری در نقد ادبی و هنری به عنوان ابزار کار و تقویت تفکر انتقادی تدریس می­‌شود. در طول هر دو ترم موارد آموزش داده شده در مواجهه با آثار مختلف به شکل عملی تمرین می­شود­ و بر روی یافتن صدای شخصی و ادبیاتِ نقد کار می­ گردد. کسانی که دوره نقد را با موفقیت طی کنند وارد همکاری با سایت درامانقد و دیگر وبسایت­‌های معتبر خواهند شد.
برای ثبت نام مشخصات خود را به آدرس dramanaghd@gmail.com یا شماره تلفن  09025387653  ارسال نمایید.