درامانقد-سینما: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی کشور، چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را به دبیری محمد حمیدی مقدم، از 18 تا 25 آذرماه 99 و با توجه به شیوع جهانی بیماری کووید 19 بصورت مجازی و نمایش برخط (آنلاین) در چهار پلتفرم هاشور، فیلیمو، نماوا و تیوا برگزار می‌کند. در ادامه فهرست آثاری که در روز دوم به نمایش گذاشته می‌شوند به تفکیک پلتفرم ها می‌بینید.

مجموع کل فیلم ها: 78
تیوا
بخش ملی ( بلند)

 1. خانه
  گزارش رمادی

بخش ملی (نیمه بلند)

 1. بازگشت دوباره
  راه ناتمام اصغر قندچی

بخش ملی (کوتاه)

 1. تجارتخانه بوشی
  کامیون آبی

بخش کرونا

 1. پروانگی
  دائمی نیست

بخش شهید آوینی

 1. مکی، مردی از اربعین
  ناگهانگی
  تاجران خون
  جهان جواد

بخش کارآفرینی

 1. اجه
  بعد از پایان

نماوا
بخش ملی (بلند)

 1. کمیته

بخش ملی (نیمه بلند)

 1. به جهت یادگاری
  شمع گل پروانه
  میر و مار

بخش ملی (کوتاه)

 1. آق سو
  پا به توپ
  حاج ابوالقاسم قناد و پسران
  سنجاقک‌های برکه خشک

بخش کرونا

 1. طبیب دوره گرد
  نفس گیر
  وقتی مهربانی همه گیر می‌شود

بخش شهید آوینی

 1. پرچم‌های مجازی
  یه روز جمعه
  محسن ژاپنی

نمایش ویژه

 1. قهرمان

فیلیمو
بخش ملی (نیمه بلند)

 1. امیدی ه
  در جستجوی زمان از دست رفته
  قطعه 19

بخش ملی (کوتاه)

 1. خانجان
  کمی با من برقص

بخش کرونا

 1. داستان دستان کوچک
  رویای پوپک
  سمفونی ماسک

بخش شهید آوینی

 1. دستمال سرخ‌ها

بخش کار آفرینی

 1. براده
  مهدی

نمایش ویژه

 1. روزگار بلور

هاشور (خانه جشنواره)
بخش ملی (بلند)

 1. آینه دار
  ایاقچی

بخش ملی (نیمه بلند)

 1. آناهید
  چامون
  طلا رودان

بخش ملی (کوتاه)

 1. تنها نخواهم ماند
  نی سان
  همیشه شب، همیشه روز

بخش کرونا

 1. تنگ نای
  مدافعان

بخش شهید آوینی

 1. حسین ملات
  دلند روا
  نفس خوار
  عزیز قلی
  ما چند نفر

بخش کار آفرینی

 1. خالقین کوچک
  خلق موقعیت
  دانه‌ای می‌کارم

بخش بین الملل

 1. پانک ها
  تونل
  ساختمان شیلیایی

نمایش ویژه
فراموشخانه
هاشور (نمایش عمومی)
بخش ملی (بلند)

 1. داغ قره باغ

بخش ملی (نیمه بلند)

 1. بر سر خاک
  رش او
  مرغ آتش

بخش ملی (کوتاه)

 1. رویای آشفته
  شب در راه
  کاکل

بخش کرونا

 1. بلاگردون
  بلوک 65
  پر گل

بخش شهید آوینی

 1. تولد یک تراژدی
  رضیه و منصور
  بیست و دو، بیست و دو

بخش کارآفرینی

 1. سید جواد
  یک زن، یک شهر