درامانقد-تئاتر: کمتر کسی به اندازه ناصر حسینی‌مهر در شناخته شدن هاینر مولر در ایران، به عنوان یکی از مهمترین و البته غریب افتاده ترین نمایشنامه نویسان تاریخ ادبیات نمایشی قرن بیستم تلاش کرده است. مولر علاوه بر روزنامه نگاری، نقد ادبی و هنری و شعر، آثار مهمی در ادبیات نمایشی نوشت که شاخص‌ترین نمونه‌های تئاتر پست‌مدرن محسوب می‌شوند.

ناصر حسینی‌مهر که تاکنون ترجمه‌های خواندنی و قابل توجهی از نمایشنامه‌های مولر ارائه کرده، از آماده شدن ترجمه اثر شاخص دیگری از این نویسنده یعنی «مده‌آ ماتریال» خبر داده است.

این مترجم و کارگردان صاحب سبک تئاتر ایران در گفت و گویی که اخیراً با هنرآنلاین داشته، اعلام کرده به‌زودی این نمایشنامه از سوی انتشارات ماهریس منتشر می‌شود. حسینی مهر از ترجمه این اثر به عنوان تجربه ای دشوار یادکرده که «حتی خواندن آن به آلمانی برای یک آلمانی زبان هم پیچیده است.»

کارگردان نمایش «بوف کور» با بیان اینکه «مده‌آ ماتریال» هم‌چون «هملت ماشین» از متون مهم پست‌مدرن در ادبیات دراماتیک محسوب می‌شود، افزود: زبان خاص مولر در این متن پر از تصویر است. درک نمایشنامه برای تماشاگر سخت است و مخاطب باید اطلاعات زمینه‌ای درباره تاریخ اجتماعی آلمان به ویژه آلمانِ قبل از یکی شدن داشته باشد. همچنین برای درک این اثر اطلاعات درباره ادبیات داستانی و فلسفه هم ضروری است چرا که او از شیوه کلاژ استفاده کرده، مثل همه آثارش و این کنار هم چیدن بافت خاصی را در نمایشنامه به وجود آورده است.

حسینی‌مهر که سه متن دیگری که از مولر ترجمه کرده است را نیز به صحنه برده، درباره اجرای «مده‌آ ماتریال» چنین گفته: قصد داشتم و هنوز هم جزو برنامه‌هایم هست نمایش «مده‌آ ماتریال» را در تئاترشهر اجرا کنم ولی شیوع ویروس کرونا موجب شد اجرا به تعویق بیفتد.

ناصر حسینی‌مهر از مدرسین تئاتر در ایران نیز هست که  کتب نظری و نمایشنامه هایی چون «تئاتر ایران، چند روایت تازه»، «پیشروان تئاتر اروپا»، «آخرین درس بازیگری»، «تئاتر، جزیره‌ی کوچک آزادی»، «یوجینیو باربا و تئاتر اودین»، «ستارگان در آسمان بامدادی»،«ویتسک»، «مفیستو» و… را نیز تألیف و ترجمه کرده است. پیشتر نیز سه نمایشنامه «هملت ماشین»، «مائوزر» و «هراکلس۵» را حسینی‌مهر به همراه تحلیل و مقالات متعدد درباره آن‌ها توسط انتشارات روزبهان منتشر نموده است.

کمتر کسی به اندازه ناصر حسینی‌مهر در شناخته شدن درست هاینر مولر در ایران، به عنوان یکی از مهمترین و البته غریب‌ترین نمایشنامه‌نویسان تاریخ ادبیات نمایشی قرن بیستم تلاش کرده است. مولر علاوه بر روزنامه نگاری، نقد ادبی و هنری و شعر، آثار مهمی در ادبیات نمایشی نوشت که شاخص‌ترین نمونه‌های تئاتر پست‌مدرن محسوب می‌شوند.

ناصر حسینی‌مهر که تاکنون ترجمه‌های خواندنی و قابل توجهی از نمایشنامه‌های مولر ارائه کرده، از آماده شدن ترجمه اثر شاخص دیگری از این نویسنده یعنی «مده‌آ ماتریال» خبر داده است.

این مترجم و کارگردان صاحب سبک تئاتر ایران در گفت‌و‌گویی که اخیراً با هنرآنلاین داشته، اعلام کرده به‌زودی این نمایشنامه از سوی انتشارات ماهریس منتشر می‌شود. حسینی مهر از ترجمه این اثر به عنوان تجربه.ای دشوار یادکرده که «حتی خواندن آن به آلمانی برای یک آلمانی زبان هم پیچیده است.»

کارگردان نمایش «بوف کور» با بیان اینکه «مده‌آ ماتریال» هم‌چون «هملت ماشین» از متون مهم پست‌مدرن در ادبیات دراماتیک محسوب می‌شود، افزود: زبان خاص مولر در این متن پر از تصویر است. درک نمایشنامه برای تماشاگر سخت است و مخاطب باید اطلاعات زمینه‌ای درباره تاریخ اجتماعی آلمان، به ویژه آلمانِ قبل از فروپاشی دیوار برلین داشته باشد. همچنین برای درک این اثر اطلاعات درباره ادبیات داستانی و فلسفه هم ضروری است چرا که او از شیوه کلاژ استفاده کرده، مثل همه آثارش و این کنار هم چیدن بافت خاصی را در نمایشنامه به وجود آورده است.

حسینی‌مهر که سه متن دیگری که از مولر ترجمه کرده است را به صحنه برده، درباره اجرای «مده‌آ ماتریال» چنین گفته: قصد داشتم و هنوز هم جزو برنامه‌هایم هست نمایش «مده‌آ ماتریال» را در تئاترشهر اجرا کنم ولی شیوع ویروس کرونا موجب شد اجرا به تعویق بیفتد.

ناصر حسینی‌مهر از مدرسین تئاتر در ایران نیز هست که  کتب نظری و نمایشنامه هایی چون «تئاتر ایران، چند روایت تازه»، «پیشروان تئاتر اروپا»، «آخرین درس بازیگری»، «تئاتر، جزیره‌ی کوچک آزادی»، «یوجینیو باربا و تئاتر اودین»، «ستارگان در آسمان بامدادی»،«ویتسک»، «مفیستو» و… را نیز تألیف و ترجمه کرده است. پیشتر نیز سه نمایشنامه «هملت ماشین»، «مائوزر» و «هراکلس۵» را حسینی‌مهر به همراه تحلیل و مقالات متعدد درباره آن‌ها توسط انتشارات روزبهان منتشر نموده است.