درامانقد-تجسمی: همزمان با میزگردی در موضوع آگاهی و چگونگی گذر از خشونت و جنگ‌ به مناسبت هفتاد و دومین سال تصویب سند حقوق بشر، کتاب «فریاد بشر» کاری از احمدرضا نوری نیز رونمایی خواهد شد.

این نشست 10 دسامبر(20 آذر) به صورت آنلاین در تورنتو برگزار خواهد شد و در آن شهرداران، معماران، کنش‌گران اجتماعی و فرهنگی و مدیران ارشد سازمان ملل متحد حضور خواهند داشت.

احمدرضا نوری هنرمند و کنشگر حقوق بشر در کتاب «فریاد بشر» مجموعه تصاویری مرتبط با وقایع تلخ قرن بیستم را بازسازی و برای دوربین عکاسی اجرا کرده است و آمار و ارقام رسمی، تعداد کشته‌شدگان و آسیب‌دیگان جنگ‌های قرن بیستم را نیز قید کرده.

این، هنرمند که پیش از این در جشن هفتادوپنجمین سال تاسیس سازمان ملل متحد، به اجرای موسیقی پرداخته بود، در این تصاویر و در این کتاب تلاش دارد تا با بازسازی این وقایع از راه هنر و فرهنگ، بار دیگر به ضرورت مقابله با خشونت و جنگ و تخریب تاکید کند.

نوری به عنوان کنش‌گری فرهنگی، بر این باور است که: تا توان دیگرپذیری و تاب‌آوری، بر اساس آگاهی جمعی و تبعیت از قوانین جهانی مشروعیت نیابد، هر فرد و یا گروه و یا جریانی به خود اجازه خشنوت و تضییع حقوق غیر را خواهد داد.