درامانقد-تئاتر: به مناسبت فرارسیدن هشتادمین زادروز استاد اکبر رادی (روز دهم مهرماه 1398)، هیئت مدیره ی بنیاد اکبر رادی متشکل از حمیده بانو عنقا، فریندخت زاهدی آرش رادی، بهزاد صدیقی، فریندخت زاهدی، هادی مرزبان، بهروز محمودی بختیاری و روح الله جعفری متن پیامی را منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد اکبر رادی، متن پیامی که این هیئت مدیره به مناسبت هشتادمین زادروز استاد اکبر رادی نوشته و منتشرکرده است، به شرح زیر است:
«در روز دهم مهرماه، سال روز زایش اکبر رادی را گرامی می داریم؛ مردی که بی هیچ اغراقی، ایبسنِ ادبیات نمایشیِ ایران بود. رادیِ راد، در طول عمر نه چندان طولانی خود، بی جنجال و حاشیه، در اتاق کوچکی از خانه اش که تصویر چخوف بر دیوار آن بود، “باغ شب نمای ما” را آفرید. سپس “آهسته با گل سرخ” نشست، “از پشت شیشه ها” به “روزنه ی آبی” خیره شد و “آهنگ های شکلاتی” را شنید. “هاملت با سالاد فصل” را در ذهن جوّال و نقّاد خود پروراند، از “پلکان” درام ایران با تأنی و افتخار بالا رفت، و تا هنگام “مرگ در پاییز” هم، قلم توانا و بی مثالش را بر زمین نگذاشت. بزرگا مردا که او بود! تولدش مبارک!»

روابط عمومی بنیاد اکبر رادی