درامانقد-تئاتر: مؤسسه ی فرهنگی هنری استاد اکبر رادی با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دومین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی را برگزار می کند.

اکنون پس از گذشت بیش از یک دهه از فعالیت بنیاد استاد اکبر رادی و پس از برگزاری نخستین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی، متولیان این بنیاد برای برگزاری برنامه های خود که شامل مسابقات نمایشنامه نویسی، مقالات رادی شناسی، رادیو رادی، نمایشنامه خوانی و … بوده، مصمم شدند که در زمان واحدی این برنامه ها را در قالب دومین دوره ی جشنواره ¬ی تئاتر اکبر رادی به اجرا درآورند تا علاقه مندان تئاتر و آثار اکبر رادی در زمان مشخصی شاهد یکی از مهم ترین فعالیت¬های فرهنگی کشور باشند و بر اساس آن نیز هر شرکت¬کننده و علاقه ¬مندی بتواند در این رویداد ملی فرهنگی حضور یابد. به همین منظور مؤسسه¬ ی فرهنگی هنری استاد اکبر رادی با همکاری نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی، دومین دوره ی جشنواره ¬ی تئاتر اکبر رادی را از 27 تا 30 آذر ماه 1398 (18 تا 21 دسامبر 2019) در تهران برگزار می ¬کند.

اهداف جشنواره:
1- تقویت بنیان نمایشنامه نویسی ایران
2- ژرف نگری و بازشناسی آثار و اندیشه ¬های‌ استاد اکبر رادی
3- ارج نهادن و شناختن استعدادهای جدید نمایشنا‌مه¬ نویسی‌، نمایشنامه های رادیویی و مقالات پژوهشی رادی ¬شناسی

بخش های جشنواره:
1- نمایشنامه نویسی
2- مقالات پژوهشی رادی شناسی
3- سمینار بین المللی نمایشنامه نویسی رئالیستی ایران و جهان
4- رادیو رادی (نمایش رادیویی آثار اکبر رادی)
5- صحنه ای

1. مسابقه ی نمایشنامه نویسی
بخش نمایشنامه نویسی دومین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی به صورت رقابتی برگزار خواهدشد. در این بخش کلیه ی نمایشنامه نویسان سراسر کشور می ¬توانند متقاضی حضور در این بخش جشنواره باشند.
شرایط و مقررات:
• در این بخش نمایشنامه نویسان می توانند آثار خود را با موضوع آزاد به دبیرخانه ی جشنواره ارسال کنند.
• در این بخش آثار نمایشنامه نویسانی پذیرفته می شود که می بایستی حداقل دو نمایشنامه ی آنان به اجرای عموم در آمده باشد.
• در این بخش فقط نمایشنامه هایی که تا کنون در مسابقا¬ت نمایشنامه نویسی شرکت نکرده باشند و به چاپ نرسیده باشند، پذیرفته می شوند.
• در این بخش هر نمایشنامه نویس فقط می ¬تواند با ارسال حداکثر دو اثر متقاضی شرکت در جشنواره باشد.
• چنانچه در هر مرحله ای از انتخاب آثار این بخش جشنواره، مغایرتی با بندهای پیشین اعلام¬شده اثبات شود، دبیرخانه¬ ی جشنواره¬ ی تئاتر اکبر رادی، نمایشنامه ¬ی مورد نظر را از این بخش رقابتی جشنواره حذف می ¬کند.
• آثار برگزیده ¬ی هیئت داوران این بخش در آیین پایانی معرفی خواهندشد. جوایز این بخش شامل نشان استاد اکبر رادی، دیپلم افتخار و لوح سپاس است. هم¬چنین اثر برگزیده¬ی هیئت داوران برای انتشار به یکی از ناشران معتبر معرفی خواهدشد و به چاپ خواهدرسید.
مدارک مورد نیاز:
* ارسال سه نسخه از هر عنوان نمایشنامه به نشانی دبیرخانه و هم¬ چنین ارسال لوح فشرده ی نمایشنامه در فرمت doc به نشانی الکترونیکی festivailraditheater@gmail.com
* ارسال یک قطعه عکس از نمایشنامه نویس به صورت فایل JPEG و خلاصه سوابق وی حد اکثر در 100 کلمه در فرمت doc به نشانی الکترونیکی festivailraditheater@gmail.com
* ارسال تصویر بروشور و خبر اجرای نمایش یا نامه از مرکز هنرهای نمایشی یا اداره کل ارشاد استان یا شهرستان متقاضی مبنی بر به اجرا آمدن عمومی آن همراه با بازه ی زمانی دوره ی اجرا
* تکمیل فرم تقاضای حضور در جشنواره
گاه شمار:
تاریخ آخرین مهلت دریافت آثار در بخش مسابقه¬ ی نمایشنامه نویسی¬: 30 مهرماه 1398

2. مسابقه¬ ی مقالات رادی ¬شناسی¬:
بخش مقالات رادی شناسی دومین دوره¬ ی جشنواره¬ ی تئاتر اکبر رادی به صورت رقابتی برگزار خواهدشد. کلیه¬ ی پژوهش¬گران علاقه ¬مند سراسر کشور می¬ توانند متقاضی حضور در این بخش جشنواره باشند.
موضوعات و عناوین بخش مسابقه¬ ی مقالات رادی ¬شناسی:
1- توجه به ارزش های نهاد خانواده در آثار اکبر رادی
2- مفهوم شهر و شهرنشینی و حقوق شهروندی در آثار استاد اکبر رادی
3- روایت ¬شناسی در آثار استاد اکبر رادی
4- بررسی آثار استاد اکبر رادی از دیدگاه نقد تکوینی
5- ره ¬یافت‌¬ها و الگوها در دراماتورژی آثار استاد اکبر رادی
6- شیوه ¬های کارگردانی نمایشنامه های استاد اکبر رادی
7- گرته ¬برداری¬، اقتباس و برداشت آزاد از آثار استاد اکبر رادی
8- بررسی تطبیقی نمایش¬نامه ‏های استاد اکبر رادی با…
[19:23, 8/25/2019] behzad sadiqi: توسط مؤسسه¬ ی فرهنگی هنری استاد اکبر رادی و با همکاری نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی و انتشار فراخوان جشنواره :
دومین دوره ی جشنواره ¬ی تئاتر اکبر رادی در تهران برگزار می شود
مؤسسه¬ ی فرهنگی هنری استاد اکبر رادی با همکاری نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی، دومین دوره ی جشنواره ¬ی تئاتر اکبر رادی را از 27 تا 30 آذر ماه 1398 (18 تا 21 دسامبر 2019) در تهران برگزار می -کند.
به گزارش روابط عمومی دومین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی، این جشنواره با هدف تقویت بنیان نمایشنامه ¬نویسی ایران، ژرف¬¬ نگری و بازشناسی آثار و اندیشه ¬های‌ استاد اکبر رادی و ارج نهادن و شناختن استعدادهای جدید نمایشنا‌مه¬ نویسی‌، نمایشنامه های رادیویی و مقالات پژوهشی رادی ¬شناسی در سه بخش رقابتی نمایشنامه ¬نویسی، مقالات پژوهشی رادی ¬شناسی و رادیو رادی (نمایش رادیویی آثار اکبر رادی) و دو بخش غیر رقابتی صحنه ای و سمینار بین المللی نمایشنامه نویسی رئالیستی ایران و جهان در هفته ی پایانی آذرماه سال جاری برگزار خواهدشد.
بر اساس این گزارش، بخش نمایشنامه نویسی دومین دور¬ه¬ ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی به صورت رقابتی برگزار خواهدشد. در این بخش کلیه¬ ی نمایشنامه نویسان سراسر کشور می ¬توانند متقاضی حضور در این بخش جشنواره باشند. بر اساس شرایط و مقررات دبیرخانه در این بخش نمایشنامه نویسان می توانند آثار خود را با موضوع آزاد به دبیرخانه ی جشنواره ارسال کنند. هم چنین در این بخش آثار نمایشنامه نویسانی پذیرفته می شود که می بایستی حداقل دو نمایشنامه ی آنان به اجرای عموم در آمده باشد. علاوه بر آن فقط نمایشنامه هایی که تا کنون در مسابقا¬ت نمایشنامه نویسی شرکت نکرده باشند و به چاپ نرسیده باشند، پذیرفته می¬ شوند شمن این که هر نمایشنامه نویس فقط می ¬تواند با ارسال حداکثر دو اثر متقاضی شرکت در جشنواره باشد.
این گزارش در ادامه می افزاید: بخش مقالات رادی شناسی دومین دوره¬ ی جشنواره¬ ی تئاتر اکبر رادی به صورت رقابتی برگزار خواهدشد. کلیه¬ ی پژوهش¬گران علاقه ¬مند سراسر کشور می¬ توانند متقاضی حضور در این بخش جشنواره باشند که پژوهشگران می توانند مقالات خود را با موضوعات و عناوینی هم چون توجه به ارزش های نهاد خانواده در آثار اکبر رادی، مفهوم شهر و شهرنشینی و حقوق شهروندی در آثار استاد اکبر رادی، روایت ¬شناسی در آثار استاد اکبر رادی، بررسی آثار استاد اکبر رادی از دیدگاه نقد تکوینی، ره ¬یافت‌¬ها و الگوها در دراماتورژی آثار استاد اکبر رادی، شیوه ¬های کارگردانی نمایشنامه های استاد اکبر رادی، گرته ¬برداری¬، اقتباس و برداشت آزاد از آثار استاد اکبر رادی و بررسی تطبیقی نمایش¬نامه ‏های استاد اکبر رادی با آثار ادبیات نمایشی جهان به دبیرخانه ی این جشنواره ارسال کنند.
دبیرخانه ی جشنواره هم چنین اعلام کرد: در دومین دوره¬ ی جشنواره¬ ی تئاتر اکبر رادی، برای نخستین بار سمینار بین المللی نمایشنامه نویسی رئالیستی ایران و جهان (با تمرکز به آثار اکبر رادی، آنتوان چخوف، هنریک ایبسن، آگوست استریندبرگ، آرتور میلر) با حضور پژوهش¬گران تئاتر ایران و جهان به صورت غیر رقابتی برگزارخواهدشد. در این سمینار مقالات منتخب هیئت داوران مقالات رادی شناسی این دوره از جشنواره و مقالات پژوهش¬گران مدعو ایران و جهان که درباره¬ی آثار اکبر رادی و آثار هنریک ایبسن مقاله ای نوشته باشند، ارائه می شود. در بخش سمینار بین المللی نمایشنامه نویسی رئالیستی ایران و جهان، مقالات ارسالی می بایستی صرفاً اختصاص به آثار اکبر رادی، آنتوان چخوف، هنریک ایبسن، آگوست استریندبرگ و آرتور میلر داشته باشد. پذیرش آثار در این بخش بر اساس دعوت از پژوهش¬گران تئاتر ایران و جهان و ارسال مقالات آنان به دبیرخانه ی جشنواره صورت می گیرد. مقالات پژوهش¬گران مدعو این بخش و مقالات منتخب هیئت داوران مقالات رادی شناسی در این سمینار، در قالب سخنرانی ارائه خواهدشد و اصل و چکیده¬ی مقالات آنان پس از ارائه در سمینار بین المللی در جلد هفتم کتاب رادی¬ شناسی منتشر می شود.
بر اساس اعلام دبیرخانه ی دومین جشنواره ی تئاتر اکبر رادی، بخش رادیو رادی (نمایش رادیویی آثار اکبر رادی) این جشنواره نیز به صورت رقابتی و برای نخستین بار در دو دسته ی نمایش های رادیویی و رادیو تئاتر برگزارمی¬شود. در این بخش در هر دو دسته، حداکثر شش اثر توسط هیئت انتخاب این بخش به دبیرخانه ی جشنواره معرفی خواهندشد و به جشنواره راه پیداخواهندکرد.
بر اساس این گزارش، در هر دو دسته از بخش رقابتی رادیو رادی صرفاً اختصاص به آثار استاد اکبر رادی دارد و در دو قالب “فایل های صوتی” و “رادیو تئاتر”برگزار خواهدشد. هم چنین آثار بخش “رادیو تئاتر‌” همزمان با اجرا در زمان برگزاری جشنواره به صورت زنده از شبکه ی رادیویی نمایش پخش خواهندشد و آثاری که در قالب فایل صوتیِ آماده، پذیرفته می شوند مطابق زمان بندی و ضوابط رادیو نمایش، در روزهای جشنواره یا پس از آن پخش خواهندشد. پذیرش آثار در این بخش رقابتی با توجه به اهداف جشنواره به کیفیت، تنوع و خلاقیت در اجرای نمایش رادیویی بستگی دارد. در این بخش آثار جدیدی که در سال 1398 تولید شده باشند، مورد پذیرش دبیرخانه¬ ی دومین دوره ی جشنواره¬ ی تئاتر اکبر رادی قرارخواهدگرفت. شرایط حضور در بخش میهمان متعاقباً به تناسب شرایط برگزاری اعلام می شود.
دبیر خانه ی این جشنواره در خصوص بخش صحنه¬ ای دومین دوره ¬ی جشنواره¬ ی تئاتر اکبر رادی اعلام کرد: این بخش به صورت غیر رقابتی برگزار خواهدشد و دبیر جشنواره برای اجرای نمایش های این بخش، از تعدادی از کارگردانان و نمایشنامه نویسان تئاتر دعوت به عمل می آورد تا بر اساس نمایشنامه های از پشت شیشه ها، پلکان، مرگ در پاییز، لبخند باشکوه آقای گیل و خانمچه و مهتابی از آثار اکبر رادی نمایشنامه¬ای را به صورت مونولوگ نوشته و در روزهای برگزاری جشنواره به صحنه بیاورند.
این گزارش در پایان می افزاید: آثار برگزیده ¬ی هیئت داوران هر یک از بخش ها طی برگزاری آیین ویژه ای با حضور هنرمندان، اصحاب قلم و رسانه و مدیران فرهنگی هنری معرفی خواهندشد. جوایز این جشنواره در بخش های مختلف شامل نشان استاد اکبر رادی، مدال استاد اکبر رادی، دیپلم افتخار و لوح سپاس و تقدیر است. هم¬چنین اثر برگزیده¬ی هیئت داوران بخش نمایشنامه نویسی و مقالات برگزیده ی رادی شناسی در جلد هفتم کتاب رادی شناسی توسط یکی از ناشران معتبر منتشر خواهدشد و به چاپ خواهدرسید.
علاقه مندان برای شرکت در این جشنواره می توانند آثار و مدارک خود را به دبیرخانه ی این جشنواره واقع در فرهنگسرای سرو به نشانی خیابان ولی¬عصر، بالاتر از پارک ساعی، کو¬ی ساعی دوم، فرهنگسرای سرو، طبقه ی همکف، دبیرخانه¬ ی دومین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی ارسال کنند یا برای پرسش های خود با شماره تلفن 88196708 تماس بگیرند یا به ایمیل جشنواره ارسال کنند.
دومین دوره ی جشنواره ¬ی تئاتر اکبر رادی با همکاری ادارکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری نهادهایی هم چون شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران، خانه ی تئاتر، خانه ی هنرمندان ایران، منطقه ی فرهنگی هنری شش و فرهنگسرای سرو، مرکز هنرهای نمایشی رادیو (رادیو نمایش) از 27 تا 30 آذرماه 1398 در تهران برگزار می شود.