درامانقد-سینما: در جلسه علنی روز یکشنبه اعضای شورای شهر تهران دو فوریت نامگذاری خیابانی به نام «زنده‌یاد جمشید مشایخی» را با ۱۳ رأی مورد بررسی قرار دادند.

محسن هاشمی در توضیح این دو فوریت گفت: خیابانی به نام «ج» که منزل خود مرحوم در آنجاست، با موافقت خانواده برای نامگذاری، به نام مرحوم مشایخی پیشنهاد شده است.

 

مرتضی الویری در مخالفت با این دو فوریت تصریح کرد: ارادت من نسبت به زنده‌یاد مشایخی مشخص است اما دوفوریت مفهوم دارد؛ در آئین‌نامه‌ها دو فوریتی در مواقعی به کار می‌رود که اگر در خصوص آن به سرعت تصمیم‌گیری نشود، کشور دچار ضرر و زیان می‌شود. اگر این خیابان نامگذاری نشود، چه ضرر و زیانی به ما تحمیل می‌شود؟

وی تأکید کرد: به نظر من شأن و منزلت شورا نباید گرفتار این رفتارهای پوپولیستی شود.

میرلوحی در موافقت با این دو فوریت گفت: در این دو فوریت بررسی کافی انجام شده، نام این خیابان «ج» است و کسی مخالف تغییر نام آن نیست.

وی ادامه داد: در نامگذاری اسامی بزرگانی مانند مشایخی که چهره‌های محبوبی هستند، تأخیر داشته‌ایم و باید به نظر من در خصوص سایر چهره‌های این‌چنینی، هر چه سریع‌تر نامگذاری کنیم.

در نهایت اعضای شورای شهر با این نامگذاری موافقت کردند و خیابان «ج» به خیابان «جمشید مشایخی» تغییر نام داد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید