درامانقد-تئاتر: دبیر بخش مسابقه ی نمایشنامه نویسی و نمایش نامه خوانی و مسئول دبیرخانه ی نخستین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی منصوب شدند.

طی احکام جداگانه ای از سوی بهزاد صدیقی، دبیر نخستین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی، دبیر بخش مسابقه ی نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی و مسئول دبیرخانه ی نخستین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی منصوب و معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی نخستین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی، در این احکام جداگانه که از سوی بهزاد صدیقی، دبیر این جشنواره صادرشده، مهدی میرباقری به عوان دبیر بخش مسابقه ی نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی و امید طیرانی بی غم به عنوان مسئو دبیرخنه ی این جشنواره منصوب شدند.
بر اساس این گزارش، در متن جداگانه ی احکام هر یک از آن ها که به امضای بهزاد صدیقی، دبیر این جشنواره رسیده، آمده است:
فرهیخته ی گرامی
جناب آقای مهدی میرباقری
نظر به تجربیات ارزنده ی جناب ‌عالی در هنر نمایشنامهنو یسی و تئاتر و نیز کوشش های مستمر و مجدانه ی تان در این هنر، بدین وسیله جناب عالی به عنوان دبیر بخش مسابقه ی نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی نخستین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی منصوب می شوید.
امید می رود با توجه به حضور و خدمات ارزشمندتان در هنر تئاتر و هم چنین ارتباطات مؤثرتان با جامعه ی نمایشنامه نویسان و هنرمندان تئاتر، همه ی تجربیات و توانایی های خویش را به منظور هر بهتر برگزارشدن نخستین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی به کار گرفته تا شاهد جشنواره ای تأثیرگذار، پویا و شایسته باشیم. قدردان پذیرش مسئولیت تان در این رویداد ملی فرهنگی خواهم بود. برای جناب عالی آرزوی سربلندی و توفیق دارم.

فرهیخته ی گرامی
جناب آقای امید طیرانی بی غم
با توجه به تجربیات و توانایی های جناب ‌عالی در امور برنامه ریزی، اجرایی و اداری تئاتر و هم چنین ارتباطات مؤثرتان با گروه های تئاتری بدین وسیله جناب عالی به عنوان مسئول دبیرخانه ی نخستین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی منصوب می شوید.
امید می رود با توجه به حضور و خدمات ارزش مندتان در این عرصه، همه ی تجربیات و توانایی های خویش را به منظور هر بهتر انجام شدن امور دبیرخانه ی نخستین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی به کار گرفته تا شاهد فعالیت ها ی مؤثر و مطلوبی باشیم. قدردان پذیرش مسئولیت تان در این رویداد ملی فرهنگی خواهم بود. سربلندی و توفیق روزافزون تان را آرزومندم.
نخستین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی در شش بخش مونولوگ، نمایشنامه نویسی، نمایشنامه خوانی، مقالات رادی شناسی، نمایشگاه اسناد تصویری آثار اکبر رادی، پلاس: نمایشگاه کاریکاتور با عنوان لبخند باشکوه آقای رادی به دبیری بهزاد صدیقی از ۱۸ تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷ در تهران برگزار می شود.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید