درامانقد-تئاتر: توبیاس فایت «Tobias Veit» تهیه‌کننده آثار توماس اوسترمایر«Thomas Ostermeier» در اولین دوره تخصصى تهیه‌کنندگى تئاتر تدریس خواهد کرد.

فایت دبیر اجرایى کمپانى «شابونه» برلین و همچنین تهیه‌کننده آثار اوسترمایر کارگردان مطرح تئاتر براى تدریس در ترم اول دوره تخصصى تئاتر به ایران سفر خواهد کرد.

توبیاس فایت فارغ‌التحصیل کارگردانى ازدانشگاه «ارنست بوش» بوده و از سال 1998 تاکنون به تهیه‌کنندگى نمایش‌هاى توماس اوسترمایر و همچنین ینس هیلیه مشغول است. وى ازسال 2012 تاکنون معاون کل کمپانى مطرح شابونه برلین است.

گفتنى است اولین دوره تخصصى تهیه‌‌کنندگى تئاتر درایران شهریور ماه برگزار خواهد شد.