درامانقد-تئاتر: روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی آیین نامه جشنواره تئاتر فجر را منتشر کرد. به گزارش این نهاد آیین نامه جشنواره تئاتر فجر با تکیه بر تجربه دوره‌های گذشته جشنواره بین المللی تئاتر فجر که یکی از باسابقه ترین رویدادهای هنری است و با هدف ایجاد وحدت رویه، نسبت به ارائه چارچوب برای این رویداد تهیه شده است.

آیین نامه برگزاری جشنواره تئاتر فجر مشتمل بر ۲ فصل، ۱۱ بخش و ۴ تبصره است که در تاریخ  ۹۷/۳/۲۷ به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید.

در فصل اول آن اهداف، چشم انداز، ماموریت، دستاوردها، ارزش های کلیدی و ضوابط کلی جشنواره بیان شده اند. فصل دوم نیز به آیین نامه اجرایی جشنواره اختصاص دارد که تعریف جامعی از ارکان جشنواره، تقویم و زمانبندی، بخش های جشنواره، فرایندها و حمایت مالی بیان کرده است.

آیین نامه جشنواره تئاتر فجر در ادامه این مطلب ضمیمه شده است.

آیین نامه جشنواره فجر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید