درامانقد-تئاتر: این کتاب اولین کتاب تخصصی تئاتر ویژه نوجوانان است و با مطابقت با تازه ترین دست آوردهای جهان در عرصه انتقال سیستم های معتبر بازیگری جهان به کودکان و نوجوانان نگاشته شده است.چهار مکتب بزرگ بازیگری دنیا، مکاتب «کنستانتین استانیسلاوسکی، یرژی گرتوفسکی، داریو فو و یوجینو باربا» در این کتاب به نوجوانان آموزش داده شده است.

این کتاب به مهمترین بخش بازیگری یعنی «بازیگری اجرا» نگاه ویژه ای دارد. جذابترین فصل کتاب اما شاید پاسخ به پرسش بسیار مهم و بنیادین «تئاتر چیست؟» باشد. این پرسش بر مبنای مطالعه و تشریح ریشه هرکدام از هنرهای نمایشی اعم از «بازی، تقلید، رقص، قصه گوئی، آئین و اسطوره» پاسخ داده شده است.

این کتاب تنها مختص نوآموزان و آماتورها نیست. مبحث بسیار مهم «اشتباهات رایج بازیگری حین اجرا» و راههای رفع آن در این کتاب به شکلی مبسوط و در فصلی جداگانه آمده است
«چگونه بهترین بازیگر جهان شوم؟» نتیجه شش سال پژوهش سامی صالحی ثابت در گروه نمایشی بچه های شاهکار است.

نشر قطره این کتاب را در ۲۰۲ صفحه و با قیمت ۱۷۰۰۰ تومان منتشر نموده است.

در معرفی کتاب آمده است:
این عنوان، انعکاس دهنده آرزوی بسیاری از نوجوانان و نوآموزان هنگام ورود به عرصه بازیگری ست. «چگونه بهترین بازیگر جهان شوم؟» پرسشی ست که پاسخی دو سویه دارد. هم می توان و هم نمی توان بهترین بازیگر جهان شد!! جنس نگاه تازه واردان و انتظار آنها از فضایی که وارد آن شده اند اغلب این است که هر چه زودتر بهترین بازیگر جهان شوند. اما زمان لازم است تا درک کنند در تئاتر هیچ بهترینی وجود ندارد! در هنر جمعی و دشوار تئاتر باید برای همیشه و همیشه تلاش کرد. اینجا توقف جایز نیست.