درامانقد-سینما: رونمایی کتاب «سینمای متعهد» با سخنرانی حامد سلیمان زاده سه شنبه 11 مهر ماه(امروز) در شهر کتاب ابن سینما برگزار می شود.

کتاب «سینمای متعهد» شامل جستارهایی است درباب سینمای برادران داردن، فیلمسازان برجسته بلژیکی که به ویراست  برت کاردوللو تهیه شده است. این کتاب را آرش حسن پور و فرزانه رحیمی به فارسی برگردانده اند و توسط نشر دیبایه منتشر شده است.

ژان پیر و لوک داردن معروف به برادران داردن در لیژ بلژیک متولد شدند و تا به حال دو بار برای فیلم های رزتا(1999) و بچه(2005) برنده نخل طلای کن شده اند. پسر(2002)، سکوت لورنا(2008)، پسری با دوچرخه(2011)، دو روز،یک شب(2014) از مهمترین و تحسین شده ترین آثار این زوج فیلمساز است. برادران داردن به خاطر سبک به شدت واقعگرا و ساختار روان و درام پردازی نفس گیر در بستر زندگی حقیقی، تأثیر مهمی بر سینمای سالهای 200 به بعد گذاشته اند. اصغر فرهادی را می توان از جمله فیلمسازانی دانست که از سینمای برادران داردن تأثیر پذیرفته است.