درامانقد- پرونده: وقتی از ژان-لوک گدار حرف می‌زنیم تنها از یک نام، یک نماد، یک سبک، یک مولف بزرگ یا هر چیزی مانند اینها صحبت نمی‌کنیم، بلکه از یک اتفاق در تاریخ سینما و هنر قرن بیستم صحبت می‌کنیم؛ از کسی که به گفته بزرگانی چون تروفو و برتولوچی، سینما به قبل و بعد از او تقسیم می‌شود.

از شهریور ماه 1396 در سه بخش پرونده ویژه ژان لوک گدار اسطوره موج نوی سینمای فرانسه و یکی از مهمترین هنرمندان زنده دنیا را در درامانقد بخوانید. این پرونده به کوشش کیانوش اخباری و اردوان تراکمه تهیه می شود.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید