ماه: ژانویه 2020

پاریسِ ژان-پیر ملویل/فرانک گارباش/شهرزاد سلحشور

ژان-پیر ملویل[1] کارگردانی است که قرار دادنش در یک دسته بندی خاص غیر ممکن است. در قلب سینمای ژانری کار می کرد که در اصل امضای سینمای مولف را پای خود داشت. او پاریس را در شکل محیط شهری اصلی در فیلم های پلیسی اش، به تصرف خود درآورده است. سینماگری که هر از چند گاه  دلتنگ پاریس عامه پسند متعلق به ژولین دوویویه[2] بوده و گاه از پایتخت فرانسه شهری متخاصم و تهدیدآمیز ساخته و زمانی دیگر آن را وهم آلود و منجمد نشان می دهد.

ادامه مطلب

نیک و بدِ تعهد/درباره مستند «زیر صفر مرزی»/علیرضا نراقی

شروع مستند «زیر صفر مرزی» ساخته مهدی افشارنیک این نوید را می دهد که با یک روایت بدیع روبرو هستیم. یک روایت محذوف که چالشی بازاندیشانه و روشنگر در روایت آشنا و غالبِ دفاع ایجاد می کند. فیلم سوژه خوبی برای این چالش و رسیدن به روایتی تازه دارد.

ادامه مطلب

ما را در اینستاگرام دنبال کنید dramanaghd.ir@

محل معرفی فعالیت فرهنگی-هنری شما