ماه: اکتبر 2018

سالن داری در جهان سوم/پروژه اولویتهای تئاتر ایران/عرفان خطیب زاده

این روزهای می بینیم که سالن های خصوصی در حال گسترش و فعالیت هستند. از یک نظر به صورت سطحی و آماری می تواند امری مثبت تلقی شود اما این همه تماشاخانه واقعا به دنبال چه چیزی هستند؟

ادامه مطلب

یک نفر،اما بیشتر/درباره نمایش «مثل شلوار جین آبی»/علیرضا نراقی

یک مرد با تیشرت و شلوار در صحنه ای خالی ایستاده است. ابتدا زمان قابل توجهی را در سکوت به تماشاگران خیره می شود و همه اینها  به نظر ما را با نمایشی لخت و کم ماجرا روبرو خواهد کرد، اما این تنها ظاهر ماجراست. در مونولوگ «مثل شلوار جین آبی» با یک نمایش تک نفره ماکسیمالیست(فزون گرا) روبرو هستیم.

ادامه مطلب

محل معرفی فعالیت فرهنگی-هنری شما

دانلود سریال هیولا