دسته: درباره ما

درامانقد با آغوش باز پذیرای نقدها، نوشته ها و نظرات مخاطبان خود است. با این توضیح که معیار ما برای انتخاب آثار، جدی بودن در موضوع، کیفیت و روانی در نوشتار و دقت در ساختار و انتقال پذیر بودن مطلب است.

ادامه مطلب
در حال بارگذاری

فراخوان دومین دوره جشنواره اکبر رادی

دانلود فیلم «متری شیش و نیم»

دانلود فیلم «عرق سرد»

محل معرفی فعالیت فرهنگی-هنری شما

دانلود سریال هیولا